Czym jest alkoholizm i jakie są jego skutki?

Czym jest alkoholizm i jakie są jego skutki?

Czym jest alkoholizm i jakie są jego skutki? Polska to kraj o głęboko zakorzenionej kulturze picia, co szczególnie widać podczas uroczystości rodzinnych, takich jak komunie czy wesela. Spożycie alkoholu na mieszkańca w naszym kraju rośnie, wynika z oficjalnych statystyk Narodowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Wiąże się to nie tylko z rosnącymi dochodami Polaków, ale także z rozszerzającym się rynkiem napojów alkoholowych. Ta zmiana stawia niektórych ludzi w niezdrowej relacji z alkoholem, co może prowadzić do konieczności udania się do ośrodka odwykowego.

Kiedy możemy mówić o alkoholizmie?

Polska jest krajem o wysokim odsetku osób uzależnionych od alkoholu, który w 2019 roku wyniósł aż 2,2%. Nie można zapomnieć o osobach uzależnionych, ale nie są one uwzględniane w statystykach. Leczenie alkoholizmu jest trudne, ponieważ wiele osób nie widzi siebie jako osób zmagających się z nałogiem, więc nie szuka profesjonalnej pomocy.

Samo postawienie diagnozy nie jest zadaniem łatwym, ponieważ nie ma jasno określonych granic, poza którymi relaks kończy się na okazjonalnym spożywaniu wyrobów alkoholowych, a zaczyna się prawdziwa choroba – alkoholizm. Jednak jednym z pierwszych objawów alkoholizmu jest ciągła potrzeba picia alkoholu, a brak zaspokojenia może prowadzić nie tylko do depresji, ale często również do objawów somatycznych. Osoba uzależniona nie może obiektywnie kontrolować ilości wypijanego alkoholu, dlatego skuteczność abstynencji zależy w dużej mierze od zachowania pełnej abstynencji.

Objawy odstawienia

Jak wiele innych chorób, alkoholizm ma swoje stadia, a przemijanie początkowych stadiów uzależnienia wiąże się z jego progresją. Podczas gdy potrzeba picia jest często zaspokajana, co jest przede wszystkim potrzebą psychologiczną, uzależnienie zaczyna również przenosić się do sfery fizycznej. W takim przypadku po wyjściu z cyklu alkoholowego pojawiają się skutki uzależnienia fizycznego, zwane objawami odstawiennymi. Mogą mieć szeroki zakres, ale najczęstsze to drżenie i skurcze mięśni szkieletowych. Dzieje się tak dlatego, że organizm nauczył się funkcjonować przy obecności alkoholu w ustroju, a nagły brak może spowodować zaburzenia. W zależności od poziomu uzależnienia objawy odstawienia mogą trwać od kilku godzin do tygodnia. Nie ma agencji zajmującej się leczeniem alkoholowym, która pomaga w przypadku objawów odstawiennych i zapewnia pacjentom leki łagodzące objawy. Ich numery są indywidualnie dostosowywane i podawane tam, gdzie jest to uzasadnione.

Jakie są skutki uzależnienia od alkoholu?

Pod względem skutków alkoholizmu możemy wyróżnić ich wiele. Na wstępie należy zaznaczyć, że rzadko jest to problem tylko osoby uzależnionej, a leczenie alkoholizmu jest często trudną pracą również w intymnej atmosferze pacjenta. Często motywacją alkoholików do wyzwolenia się i rozpoczęcia nowego życia w trzeźwości jest chęć poprawy sytuacji rodzinnej dotkniętej uzależnieniem.

Czym jest alkoholizm i jakie są jego skutki?
Czym jest alkoholizm i jakie są jego skutki?

Poza aspektami domowymi spożywanie alkoholu może negatywnie wpływać na zdrowie i długość życia osób uzależnionych. Według oficjalnych statystyk Światowej Organizacji Zdrowia nadmierne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko aż 200 różnych chorób. Najczęstszą chorobą wśród osób uzależnionych jest marskość wątroby – zwłóknienie wątroby spowodowane nadmiernym i długotrwałym narażeniem na alkohol, które upośledza jej zdolność do neutralizacji toksyn i nieleczone może prowadzić do śmierci.

Każda instytucja dla alkoholików ma pod swoją opieką dużą część osób z tak zwaną demencją alkoholową. Charakteryzuje się upośledzoną pamięcią krótkotrwałą, co utrudnia przyswajanie nowych informacji. Warto jednak zaznaczyć, że ten typ demencji, jako jeden z nielicznych, można całkowicie zatrzymać, a nawet odwrócić. Oczywiście należy to wcześnie wykryć i natychmiast ograniczyć spożycie alkoholu do zera.

Alkoholizm ma oczywiste skutki fizyczne, a prawie każdy starszy alkoholik cierpi z powodu niedożywienia, wyniszczenia i odwodnienia. Dzieje się tak głównie dlatego, że etanol skutecznie ogranicza wchłanianie składników odżywczych z pożywienia. Ze względu na swoje działanie odwadnia również organizm, co dodatkowo uszkadza układ pokarmowy. Z powodu niedożywienia ogólna odporność jest obniżona, co z kolei prowadzi do zwiększonej podatności na różne infekcje i choroby. Skuteczność terapii alkoholowej polega przede wszystkim na uświadomieniu osobie uzależnionej wpływu alkoholu na organizm.