Na czym polega usługa prefabrykacji szaf sterowniczych?

Na czym polega usługa prefabrykacji szaf sterowniczych?

Na czym polega usługa prefabrykacji szaf sterowniczych? Szafa sterownicza jest gwarancją bezpiecznego działania różnych skomplikowanych urządzeń, jej zadaniem jest przesyłanie kluczowych informacji związanych z pracą sprzętu do urządzenia sterującego. Szafa jest projektowana w celu zabezpieczenia wydajnych trybów pracy silników elektrycznych a także stałej kontroli zmian parametrów systemu. Za jej pomocą można zmniejszyć zużycie energii, sterować, monitorować i zabezpieczać silniki elektryczne, wentylatory, pompy, elektrozawory.

Prefabrykacja szaf sterowniczych to budowanie zaawansowanych technologicznie systemów, odpowiadających za sterowanie, monitorowanie, regulację działania maszyn.  

Na czym polega usługa prefabrykacji szaf sterowniczych?

Prefabrykacja szaf sterowniczych plcontroll.com/prefabrykacja-szaf-sterowniczych/ to usługa, obejmująca kompleksowe wykonanie to znaczy: projekt, budowa, montaż i uruchomienie szafy w przedsiębiorstwie. Wykonawca przygotowuje projekty według wytycznych klienta lub swoich pomysłów, bazując na elementach wysokiej jakości. Dokłada starań, aby idealnie dopasować prefabrykację szafy do indywidualnych potrzeb. Ponadto zleceniobiorca proponuje szereg innych rozwiązań z zakresu automatyki przemysłowej. Przy realizacji każdego zamówienia wykonawca dba o bezpieczeństwo całej instalacji.

Szafy sterownicze produkowane są dla zakładów produkcyjnych przemysłu spożywczego, wytwórczego, motoryzacyjnego. W takich przedsiębiorstwach obsługiwane są maszyny, linie produkcyjne i układy elektroniczne które potrzebują odpowiedniego sterowania. Prefabrykowane szafy sterownicze dają możliwość poprawienia niezawodności parku maszynowego, ponieważ zapewnione jest wczesne wykrywanie i usuwanie awarii, prowadzące do przeciwdziałania przestojom w produkcji.

Korzyści z zastosowania prefabrykowanej szafy sterowniczej

 • Redukcja kosztów osobowych dzięki automatyzacji pracy.
 • Płynna praca sprzętu, możliwość zapobiegania awariom.
 • Zdalne sterowanie sprzętem.
 • Bezpieczeństwo personelu pracującego z urządzeniem.
 • Oszczędność energii elektrycznej.
 • Zwiększenie funkcjonalności systemu.
 • Szeroka gama rozwiązań systemowych dla różnych gałęzi przemysłu oraz duży wybór akcesoriów.
 • Indywidualne podejście do projektu prefabrykowanej szafy sterowniczej dla każdego klienta.
 • Kompletny pakiet dokumentacji projektowej.
 • Wydłużenie żywotności urządzeń elektrycznych.
 • Wsparcie techniczne przez cały cykl życia produktu.

Przeznaczenie prefabrykowanych szaf sterowniczych

 • Szafy sterownicze ogrzewania i wentylacji – służą do zasilania, zabezpieczania, uruchamiania, wyłączania i regulacji elementów grzejnych i wentylacyjnych, nagrzewania przewodu grzejnego oraz progu jego wyłączenia. Zapewniają ochronę przed zwarciem i porażeniem elektrycznym.
 • Prefabrykowane szafy sterownicze oświetlenia roboczego i awaryjnego. Służą do zasilania, zabezpieczania, włączania i wyłączania oświetlenia, znaków, tablic informacyjnych itp. Na życzenie klienta szafa może być wyposażona w sprzęt do naprawy oświetlenia. Prefabrykowane szafy sterownicze mogą służyć również do zasilania, włączania i wyłączania systemów oświetlenia awaryjnego (lampy awaryjne, tablice wyników).

Etapy prefabrykacji szaf sterowniczych

Aby system działał w przyszłości bez zarzutów potrzebne jest zrealizowanie kilku etapów:

 • Klient przedstawia swoje oczekiwania odnośnie działania systemu i wskazuje charakterystykę sterowania.
 • Opracowanie wstępnego projektu prefabrykowanej szafy sterowniczej, sprawdzenie możliwości wykonania projektu w stosunku do potrzeb klienta i zastosowanie ewentualnych zmian.
 • Przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej w której znajdą się rysunki połączeń, schematy elektryczne, opis komponentów. Montażem i serwisem prefabrykowanej szafy zajmuje się jej wykonawca, łącznie z konfiguracją sterowania.
 • Produkcja szafy sterowniczej odbywa się na podstawie zatwierdzonej dokumentacji.
 • Konserwacja oraz serwis szafy w firmie klienta.

Prefabrykowane szafy sterowniczej automatyki przemysłowej

Na czym polega usługa prefabrykacji szaf sterowniczych?
Na czym polega usługa prefabrykacji szaf sterowniczych?

Prefabrykowane szafy sterownicze przeznaczone są do sterowania dowolnymi procesami technologicznymi w różnych gałęziach przemysłu: energetyki, modernizacji istniejących systemów sterowania, opracowywane są zgodnie z zakresem zadań dostarczonym przez klienta. Proces automatyzacji polega na ograniczeniu pracy ludzkiej (lub jej znacznym odciążeniu) za pomocą programów i technologii. Procesy wykonywane przez ludzi są zastępowane procesami wykonywanymi przez maszyny. Zwiększa to produktywność, skraca czas realizacji zadań i znacząco poprawia jakość wyników.

Szafa sterownicza może być wyposażona w panel operatorski w systemach o złożonej technologii. Do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, w tym do budownictwa mieszkaniowego i usług komunalnych oraz w wielu innych gałęziach przemysłu. Ich użycie jest wskazane w każdym procesie, jeśli klient sprzętu chce mieć możliwość zdalnego sterowania pracą systemu i korygowania jego działań. Jako dodatkowa opcja istnieje możliwość podłączenia komputera PC w celu zdalnego wykonywania wszelkich operacji z jego pomocą na dowolną odległość, w zależności od dostępności sieci lokalnej lub przez Internet.

Projektowanie paneli automatyki jest kluczowym rozwiązaniem dla automatyzacji procesów produkcyjnych. Przy projektowaniu brane jest pod uwagę nie tylko sterowanie urządzeniami peryferyjnymi, ale również kontrola stanu elementów wykonawczych, sygnalizacji i zabezpieczeń systemów automatycznej kontroli procesu. Prefabrykacja szaf sterowniczych może odbywać się w odniesieniu do linii produkcyjnej lub w odniesieniu do jednej maszyny produkcyjnej.

plcontroll – automatyzacja w przemyśle
plac Kilińskiego 3
71-414 Szczecin
720884319
www.plcontroll.com