Jak wygląda mediacja sądowa?

Jak wygląda mediacja sądowa?

Jak wygląda mediacja sądowa? Instytucja mediacji sądowej jest wykorzystywana coraz częściej. Które sprawy są łagodzone w ten sposób? Jak przebiega w praktyce mediacja sądowa? Dlaczego warto wybrać to rozwiązanie? Sprawdź to wszystko w dzisiejszym poradniku!

W jakich sprawach jest stosowana mediacja sądowa?

Mediacja sądowa https://gutowski-mediator.pl/mediacje-rodzinne/ to opcja pozwalająca na rozwiązywanie rozmaitych konfliktów. W jej trakcie biorą udział zwaśnione strony plus mediator. Warto zaznaczyć, że mediacja sądowa jest stosowana w różnych sprawach. Nierzadko chodzi o próby pojednania skłóconych ze sobą małżonków. Nie da się ukryć, że w każdym związku są mniejsze lub większe kryzysy. To nie musi jednak od razu prowadzić do rozwodu. Jeśli istnieje szansa, by mediacja sądowa przyniosła skutek, to jest ona stosowana.

Niekiedy mediacja sądowa jest praktykowana, by dogadać się w kwestii sprawowania władzy rodzicielskiej nad pociechami (także przy okazji rozwodów). Czasami obie strony są pewne, że danego związku już nie da się uratować… W tym przypadku mediacja sądowa pomaga np. ustalić warunki rozstania. To nie wszystko. Czego jeszcze może dotyczyć mediacja sądowa? Spraw dotyczących alimentów. W ten sposób wyjaśniane są również inne kwestie majątkowe. Wbrew temu, co niektórzy sądzą na ten temat, mediacje sądowe są zatem stosowane pod kątem różnych zagadnień.

Kiedy dane zagadnienia są poddawane mediacjom sądowym?

Przede wszystkim mediacja sądowa wymaga zgody obu stron. Nie jest zatem tak, że jak tylko mąż chce spróbować się pogodzić (a żona nie), to kobieta jest do czegoś zmuszana na tej płaszczyźnie. Takie praktyki nie są stosowane. Nawet przez niezawisłe sądy. Warto wspomnieć też o konkretnych terminach. Okazuje się, że mediacja sądowa może być prowadzona jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu. Np. dotyczącej rozwodu – https://gutowski-mediator.pl/podzial-majatku/. Jeśli jednak postępowanie się rozpocznie, to nie oznacza to, iż nie można już skorzystać z pomocy tej instytucji. Należy zaznaczyć, że po wszczęciu postępowania mediacja sądowa odbywa się na bazie postanowienia sądu, przed którego obliczem odbywa się dana sprawa. Po raz kolejny należy zaznaczyć, że obie strony muszą chcieć pomocy mediatora.

O czym jeszcze warto wspomnieć? Obie strony danego konfliktu (np. małżeńskiego, finansowego, mieszkaniowego) mogą zdecydować się na złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji. I to na każdym etapie prowadzenia konkretnego postępowania sądowego. To oczywiście daje większe pole do manewru. Sądy nie mogą do niczego zmuszać. Jeśli jednak przedstawiciele tej instytucji widzą szansę na to, że przeprowadzenie mediacji przyniesie oczekiwane efekty, to nakłaniają obie strony do spróbowania rozwiązania konfliktu w ten sposób.

Mediacja sądowa: jak przebiega?

To dobrowolna i zarazem poufna metoda (osoby trzecie nie dowiedzą się zatem niczego od mediatora sądowego) rozwiązywania rozmaitych sporów. Mediacja sądowa jest przeprowadzana przy pomocy bezstronnego i zarazem neutralnego mediatora. Ta osoba nie może opowiadać się po jednej ze stron. Musi przyjmować do siebie racje np. obu małżonków, którzy są blisko rozwodu. Dodatkowo mediator to nie jest pierwsza lepsza osoba. To człowiek godny zaufania. Mediatorzy sądowi są wpisywani do wykazów prowadzonych przez sądy okręgowe.

Jak mediacja sądowa przebiega w praktyce?

Jak wygląda mediacja sądowa?
Jak wygląda mediacja sądowa?

Na początku musi być ustalony termin przeprowadzenia takiej próby pojednania. Zazwyczaj nie kończy się na jednym spotkaniu. W jego trakcie mediator wysłuchuje, co dokładnie jest przedmiotem sporu. Potem obie strony mogą się wypowiedzieć i zaznaczyć własne racje. Zadaniem mediatora sądowego jest pomoc w rozwiązaniu konfliktu. Profesjonaliści z tej branży stosują rozmaite metody. M.in. zwracają dużą uwagę na dobro dzieci (jeśli para ma już własne pociechy). W każdym związku są jakieś kryzysy. Jeśli zatem sprawa dotyczy tego zagadnienia, to mediatorzy sądowi pytają obie strony, czy np. kilka kłótni powinno przekreślić wszystkie wspólnie spędzone lata itd.

Fachowcy zaznaczają, że tutaj kluczowa jest rozmowa. Niekiedy zwaśnione strony od dawna się ze sobą nie komunikowały. Ważne jest to, by czasie mediacji sądowej łagodzić też ewentualne napięcia itp. Nie zawsze ta opcja przynosi zamierzone efekty. Kluczowe jest jednak to, by obie strony miały odpowiednie warunki do tego, by się ze sobą pogodzić. Należy dodać, że mediacja sądowa odbywa się wspólnie, czyli biorą w niej obie strony. Nie ma jednak przeszkód, by mediator sądowy rozmawiał np. tylko z jedną stroną. Co ważne, każdy może zrezygnować z tego rozwiązania w dowolnym momencie.

Ile trwa mediacja sądowa?

Zazwyczaj chodzi o kilka spotkań. Przeważnie odbywają się one w odstępach kilkutygodniowych. Po to, by obie strony mogły przemyśleć sobie wiele spraw w tym czasie itd. Jedno spotkanie trwa od 60 minut do nawet kilku godzin. Wszystko zależy tutaj od obu stron. Ile zaś łącznie trwa mediacja sądowa? Przeważnie kilka miesięcy. W niektórych przypadkach ten termin może być wydłużony. Szczególnie jeśli obie strony widzą „światełko w tunelu” pod kątem rozwiązania danego konfliktu.

 

Mediacja sądowa w sprawach rodzinnych

Mediacja sądowa w sprawach rodzinnych to proces pozasądowego rozwiązywania konfliktów między stronami w sporach rodzinnych. Jest to alternatywna metoda rozwiązywania sporów, która skupia się na poszukiwaniu rozwiązań kompromisowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i sytuacji rodzinnej. Mediacja jest dobrowolna i opiera się na wzajemnej współpracy stron, które mają za zadanie osiągnąć porozumienie, które będzie zadowalające dla obu stron.

Mediator, czyli osoba prowadząca mediację, jest neutralnym pośrednikiem, który pomaga stronie w wypracowaniu rozwiązania, zachowując jednocześnie bezstronność i obiektywizm. Mediacja daje stronie szansę na bardziej aktywny udział w procesie rozwiązywania sporu oraz na wyrażenie swojego zdania. Rozwiązania, które zostaną wypracowane podczas mediacji, mają charakter niezobowiązujący dla stron i podlegają potwierdzeniu przez sąd.

Mediacja sądowa w sprawach rodzinnych jest szczególnie ważna, ponieważ pozwala na uniknięcie długotrwałych i kosztownych procesów sądowych, które często prowadzą do jeszcze większego pogorszenia relacji między stronami. Mediacja jest stosowana w przypadku różnego rodzaju sporów rodzinnych, takich jak rozwody, podziały majątków, ustalanie opieki nad dziećmi czy ustalanie alimentów.

Warto podkreślić, że mediacja jest korzystna dla wszystkich stron sporu rodzinnego, w tym dla dzieci, które często są najbardziej dotknięte konfliktem między rodzicami. Mediacja pozwala na rozwiązanie sporu w sposób bardziej humanitarny i respektujący potrzeby wszystkich stron.

 

Klimkowski kancelaria prawna
Al. T. Kościuszki 40 lok. 10
90-427 Łódź
42 208 88 42
www.klimkowski-kancelaria.pl
Konrad Gutowski mediator
ul. Wyszyńskiego 14
70-200 Szczecin
695 319 011
www.gutowski-mediator.pl